Trang chủGiới thiệuVề React & React NativeCông ty React PlusVăn hóa Tuyển dụngĐào tạo & Sự kiệnCác khoá đào tạoSự kiện thường kỳVì cộng đồngTin tức & BlogGlobalVietnameseJapaneseEnglish

Tổng kết sự kiện Semi - Sum Up 2023

React Plus Corp
08 Jul 2023 11:07

Error Image

Sự kiện Semi - Sum Up 2023 của công ty React Plus để tổng kết và đánh giá hiệu quả quản trị nguồn nhân lực trong 6 tháng đầu năm và xác định các hướng đi phát triển trong 6 tháng cuối năm

Nội dung

Tổng kết sự kiện Semi- Sum Up 2023

Thứ 7, ngày 08/07/2023, sự kiện Semi - Sum Up 2023 với sự tham gia của Ban Lãnh đạo cùng các nhân sự cấp cao đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự kiện là một cơ hội quan trọng để chúng ta tổng kết và đánh giá hiệu quả quản trị nguồn nhân lực trong 6 tháng đầu năm và xác định các hướng đi phát triển trong tương lai.

Trong buổi tổng kết, chúng ta đã đề cập đến nhiều vấn đề. Từng bộ phận đã đưa ra báo cáo kết quả thực hiện công việc 6 tháng đầu năm, phân tích tình hình nhân sự, điểm mạnh - điểm yếu, khó khăn - cơ hội thị trường. Từ đó đề xuất định hướng về thị trường, về nhân sự để nâng cao sức mạnh nội tại của công ty và tạo đà phát triển trong 6 tháng cuối năm.

Kết hợp trong buổi họp, BTC tổ chức trò chơi “Marshmallow Challenge” nhằm khuấy động không khí và trò chơi thể hiện tinh thần đoàn kết, sự lắng nghe và thấu hiểu cũng như đem lại những bài học và trải nghiệm thú vị cho các thành viên.

Cám ơn Ban Lãnh đạo cùng các nhân sự cấp cao đã tham gia và đóng góp ý kiến quý báu trong sự kiện Semi - Sum Up 2023. Các React-ers sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau, đồng lòng và cố gắng để thực hiện các mục tiêu đã đặt ra cho 6 tháng tới.

—---—---—---—---—---—---

Summary of Semi-Sum Up 2023 event

On Saturday, July 8, 2023, Semi - Sum Up 2023 event with the participation of the Board of Directors and senior personnel took place successfully. The event is an important opportunity for us to summarize and evaluate the effectiveness of human resource management in the first 6 months of the year and identify future development directions.

In the closing session, we covered many issues. Each department has issued a report on the performance of the first 6 months of the year, analyzing the personnel situation, strengths - weaknesses, difficulties - market opportunities. From there, proposing market orientation and human resources to improve the internal strength of the company and create momentum for development in the last 6 months of the year.

Combined in the meeting, the organizers organized the game "Marshmallow Challenge" to stir up the atmosphere and the game to show solidarity, listening and understanding as well as bring interesting lessons and experiences to members.

Thanks to the Board of Directors and senior personnel who participated and provided valuable comments in Semi - Sum Up 2023. React-ers will continue to work together, agree and strive to implement. goals set for the next 6 months.

© React Plus, JSC 2021. All rights reserved.