Trang chủGiới thiệuVề React & React NativeCông ty React PlusVăn hóa Tuyển dụngĐào tạo & Sự kiệnCác khoá đào tạoSự kiện thường kỳVì cộng đồngTin tức & BlogGlobalVietnameseJapaneseEnglish

Thông báo thành lập Mirai Plus Joint Stock Company

React Plus Corp
13 Aug 2023 10:08

Error Image

Ngày 14/8, React Plus Group chính thức thành lập pháp nhân tại Nhật Bản ở địa chỉ văn phòng tại Tầng 6, Tòa nhà CANAL GATE SHIBAURA, 4-12-38 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-0023

Nội dung

 

Thông báo thành lập Mirai Plus Joint Stock Company

—- English below—

Ngày 14/8, React Plus Group chính thức thành lập pháp nhân tại Nhật Bản ở địa chỉ văn phòng tại Tầng 6, Tòa nhà CANAL GATE SHIBAURA, 4-12-38 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-0023

Ông LX Hải - CEO React Plus và Ông T - đại diện khách hàng Milize, cùng đưa ra quan điểm: “Milize có thế mạnh về phát triển hệ thống và phát triển dịch vụ dựa trên kiến ​​thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực quan trọng như thông tin, dữ liệu liên quan đến chính phủ, tài chính - ngân hàng, y tế... Trong khi đó, React Plus là một công ty phát triển phần mềm tại Việt Nam có định hướng global, với nguồn nhân lực dồi dào và chất lượng cao là chìa khóa để kiểm soát chất lượng cũng như quản lý dự án. Sự hợp tác trong 2 năm qua đã thể hiện mối quan hệ sâu sắc và niềm tin của hai bên. Mirai Plus mong muốn cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm chất lượng cao thông qua hỗ trợ chuyển đổi DX và sử dụng các công nghệ AI.

Với việc thành lập Joint Venture: Mirai Plus, hi vọng việc phát triển tại thị trường Nhật Bản của React Plus sẽ gặt hái thêm được nhiều thành công trong tương lai

Link chi tiết : https://milize.co.jp/news/20230814_5631

Website : https://www.reactplus.com/home

----------------------------------

Announcement of establishment of Mirai Plus Joint Stock Company

 

On August 14, React Plus Group officially established a legal entity in Japan at the office address at 6th Floor, CANAL GATE SHIBAURA Building, 4-12-38 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-0023

Mr. LX Hai - CEO of React Plus and Mr. T - representative of Milize customers, shared the same view: “Milize has strengths in system development and service development based on extensive knowledge in many fields. As important information, data related to government, finance - banking, healthcare.... Meanwhile, React Plus is a software development company in Vietnam with global orientation, with resources. Abundant and high-quality human resources are the key to quality control as well as project management. The cooperation in the past 2 years has demonstrated the deep relationship and trust of the two sides. Mirai Plus aspires to provide high-quality software development services through support for DX conversion and the use of AI technologies.

With the establishment of Joint Venture: Mirai Plus, it is hoped that React Plus's development in the Japanese market will reap more success in the future.

Link : https://milize.co.jp/news/20230814_5631

Website : https://www.reactplus.com/home

 

© React Plus, JSC 2021. All rights reserved.