Trang chủGiới thiệuVề React & React NativeCông ty React PlusVăn hóa Tuyển dụngĐào tạo & Sự kiệnCác khoá đào tạoSự kiện thường kỳVì cộng đồngTin tức & BlogGlobalVietnameseJapaneseEnglish

Công bố chủ đề chính thức năm 2024 : Your Quality, Our Priority

React Plus Corp
07 Nov 2023 11:11

Error Image

React Plus công bố chủ đề chính thức năm 2024 hướng đến mục tiêu về cải thiện toàn diện chất lượng với Slogan: Your Quality, Our Priority..

Nội dung

Công bố chủ đề chính thức năm 2024 : “Your Quality, Our Priority”

[English below]

Có thể nói, năm 2023 đã đem lại nhiều bài học quý giá cho React Plus. Nhìn lại mục tiêu năm 2023 - Level Up, chúng ta đã có khoảng thời gian để trau dồi thêm kiến thức - kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn; và biến những khó khăn, thử thách trong suốt năm qua thành cơ hội để phát triển.

Năm 2024, công ty muốn hướng đến mục tiêu về cải thiện toàn diện chất lượng với Slogan: Your Quality, Our Priority.

Đối với khách hàng: Chất lượng sản phẩm bàn giao cho bạn, là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi

Đối với cán bộ nhân viên: Chất lượng cuộc sống của các bạn, là ưu tiên hàng đầu của ban lãnh đạo công ty

"Your Quality" có thể hiểu là: Chất lượng sản phẩm bàn giao cho khách hàng, chất lượng nhân sự, chất lượng trong quy trình, trong từng dòng code chúng ta tạo ra, hay cũng có thể hiểu là chất lượng cuộc sống của nhân viên.

Dựa trên cơ sở vững chắc của năm 2023, đã tạo nên nền tảng cho chúng ta tiếp tục hành trình tập trung vào việc nâng cao chất lượng toàn diện trong năm 2024:

1, Development Quality

Nâng cao chất lượng Quản lý dự án để đảm bảo tính hiệu quả và chất lượng trong từng giai đoạn của dự án, Testing - kiểm định chất lượng sản phẩm để đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng yêu cầu chất lượng cao nhất, Customer View - tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng thông qua việc hiểu rõ mong muốn của họ và cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể,...

2, Resources Quality

Phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân viên và duy trì sự đa dạng về kiến thức và kỹ năng để nâng cao chất lượng nhân sự. Cụ thể mục tiêu nguồn nhân lực 2024 đạt level theo tỉ lệ 15% fresher, 15% junior, 40% middle và 30% senior.

3, Employees’s Life Quality

Cải tiến các chế độ đãi ngộ, đáp ứng nhu cầu và mong muốn với các cơ hội tăng cường sức khỏe, tinh thần và phát triển cá nhân để nâng cao chất lượng đời sống cho nhân viên.

Chi tiết về kế hoạch và chiến lược thực hiện mục tiêu sẽ được thảo luận trong Management Escape tháng 12 sắp tới.

 

The official announcement for 2024's Theme : "Your Quality, Our Priority."

It can be said that 2023 brought valuable lessons to React Plus. Looking back at the goal of 2023 - Level Up, we have had time to further enrich our knowledge, enhance skills, elevate professional standards, and transform the difficulties and challenges of the past year into opportunities for development.

In 2024, the company aims to focus on comprehensive quality improvement with the slogan: Your Quality, Our Priority.

For customers: The quality of the products delivered to you is our top priority.

For employees: The quality of your lives is the top priority for the company's leadership.

"Your Quality" can be understood as the quality of products delivered to customers, the quality of personnel, the quality in processes, in every line of code we create, or even as the quality of employees' lives.

Building upon the strong foundation of 2023, it has set the stage for us to continue the journey focusing on enhancing comprehensive quality in 2024:

1, Development Quality

Enhancing project management quality to ensure effectiveness and quality in each stage of the project, testing - product quality validation to ensure the final product meets the highest quality standards, customer view - optimizing customer experience by understanding their desires and providing the best service possible, ...

2, Resources Quality

Developing human resources, training employees, and maintaining diversity in knowledge and skills to enhance personnel quality. Specifically, the 2024 human resources goal is to achieve a distribution of 15% fresher, 15% junior, 40% middle, and 30% senior.

3, Employees’s Life Quality

Improving welfare systems, meeting the needs and desires with opportunities to enhance health, mental well-being, and personal development to improve the quality of life for employees.

Details about the plan and strategy to achieve these goals will be discussed in the upcoming December Management Escape

© React Plus, JSC 2021. All rights reserved.